"Polityka prywatności"

Mamy pełną świadomość zaufania, jakim obdarzają nas klienci OMAX Poland sp. z o.o. i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności. W związku z tym otwarcie informujemy o tym w jakim celu gromadzimy zbierane informacje, komu je udostępniamy oraz jak możecie Państwo wycofać swoje dane z naszej bazy.

Zbierane przez OMAX Poland informacje przyczyniać się będą do ciągłego ulepszania usług i produktów, których Państwo używacie, lub które chcemy Wam dopiero zaoferować.

Zasady określające podejście OMAX Poland do prywatności oraz do ochrony informacji o użytkownikach:

  1. Użytkownik musi mieć wybór i możliwość ochrony swojej prywatności.
  2. Zebrane informacje będą wykorzystywane w celu udostępnienia przydatnych informacji, produktów i usług użytkownikom.
  3. OMAX Poland nie udostępnia zebranch informacji żadnym innym podmiotom.
  4. Zarządzanie zebranymi informacjami odbywa się w sposób odpowiedzialny.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

 
OMAX Poland sp. z o.o.
ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
tel. / fax +48 55 236-26-20
http://www.omax.pl/
e-mail: biuro@omax.pl

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

OMAX Poland ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum. Gromadzone są wyłącznie informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji prosimy użytkownika o podanie danych takich jak: imię, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail.

OMAX Poland wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez OMAX Poland.

Okazjonalnie wykorzystywane są pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z zasobów strony WWW.omax.pl. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Dostęp do gromadzonych danych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy OMAX Poland, dla których jest on niezbędny. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom dostęp do ich danych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać poprawione lub usunięte.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności). Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

cofnij